Chương 10 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

THÀNH PHỐ TOÀN CẦU
Trích từ chương 10 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Hải cảng Victoria, Hongkong
Trích từ chương 10 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Nathan Road – một trong những con đường chính của khu Kowloon
Trích từ chương 10 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Mô hình 3D viện bảo tàng “Kinh kịch” (giống như hát bội ở Việt Nam), dự định sẽ mở cửa năm 2016 và là một phần trong dự án xây dựng “quận văn hóa tây Kowloon”
Trích từ chương 10 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Marilyn Monroe – tác phẩm pop art của Andy Warhol
Trích từ chương 10 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Diễn thuyết tại hội nghị bán lẻ và bất động sản khu vực châu Á/ 2015
Trích từ chương 10 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Top 10 thành phố đông dân trên thế giới
Trích từ chương 10 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Bình luận