Chương 12 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Thái Lan
Trích từ chương 12 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Công ty nghiên cứu thị trường NOP World vừa đưa ra kết quả khảo sát tại 30 nước về số giờ đọc sách hàng tuần của người dân tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả như sau và rất tiếc là không có Việt Nam trong đó.
Trích từ chương 12 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Đô thị về tổng chỉ tiêu thị trường tất cả các nước Đông Nam Á
Trích từ chương 12 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Chùa Arun (Wat Arun) hay còn gọi là Chùa Chaeng (Wat Chaeng) bên bờ sông Chao Phraya
Trích từ chương 12 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Krabi Island, một trong những hòn đảo nổi tiếng cho tuần trăng mật
Trích từ chương 12 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Bình luận