Chương 13 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Nhà ổ chuột ở Ấn Độ
Trích từ chương 13 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Vẽ henna theo thiết kế Ấn Độ
Trích từ chương 13 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Thành phố tâm linh Rishikesh
Trích từ chương 13 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Những yogi người Ấn
Trích từ chương 13 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Người dân trên đường phố Agra, Ấn Độ
Trích từ chương 13 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Bình luận