Chương 15 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

WAWASAN 2020
Trích từ chương 15 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Toà nhà Petronas Twin Towers nổi tiếng tại Kuala Lumpur
Trích từ chương 15 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Vẽ Hena tại Melaka
Trích từ chương 15 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Langkawi – Một hòn đảo nổi tiếng về du lịch tại Mã Lai
Trích từ chương 15 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Bình luận