Chương 16 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

QUÊ HƯƠNG DRACULA
Trích từ chương 16 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Một đại lộ ở thành phố Bucharest, Rumani
Trích từ chương 16 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Nội thất tòa nhà Romanian Athenaeum, xây dựng năm 1888, hiện nay là nhà hát lớn của Rumani
Trích từ chương 16 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Khách sạn băng được xây dựng mỗi mùa Nô-en tại Rumani
Trích từ chương 16 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Bình luận