Chương 17 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

MYANMAR
Trích từ chương 17 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Thành phố Yangon – thành phố lớn nhất của Myanmar
Trích từ chương 17 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Chi tiêu hộ gia đình các nước AEC, 2012 và dự đoán 2030. Nguồn: website chính thức cộng đồng kinh tế ASEAN
Trích từ chương 17 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Bagan, thành phố cổ gần Mandalay, là thủ đô vương quốc Pagan từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19, là vương quốc đầu tiên thống nhất các khu vực khác nhau để hợp nhất thành nước Myanmar ngày nay.
Trích từ chương 17 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Chỉ số mức độ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn khu vực kinh tế Đông Nam Á
Trích từ chương 17 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Chợ Bogyoke, Myanmar, 2016
Trích từ chương 17 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Bình luận