Chương 18 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

NHỮNG MẢNH ĐỜI LƯU LẠC
Trích từ chương 18 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Bảo vệ cầm súng tại SM Mega Mall
Trích từ chương 18 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Các nước có thu nhập kiều hối nhiều nhất trên thế giới, cũng đồng nghĩa với việc có nhiều người dân sống ở nước ngoài.
Trích từ chương 18 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Chính phủ nào trong sạch nhất châu Á? Theo đánh giá xếp hạng của tổ chức minh bạch thế giới năm 2014, các nước và vùng lãnh thổ có chỉ số càng cao là những nước ít tham nhũng, tham ô. Nguồn: Báo cáo của Transparency International
Trích từ chương 18 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Thu nhập thặng dư đầu người tại một số nước và vùng lãnh thổ châu Á
Trích từ chương 18 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Bình luận