Chương 19 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

THỜI CỦA JOKOWI
Trích từ chương 19 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Sumatra – khu vực trồng cà phê Arabica nổi tiếng được sử dụng bởi tất cả các thương hiệu cà phê lớn trên thế giới
Trích từ chương 19 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Kẹt xe ở Jakarta
Trích từ chương 19 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
Lương công nhân trên một tiếng đồng hồ tại một số nước và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á.
Trích từ chương 19 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới
#Rathegioi #ILO #Salary #Labor #Congdantoancau
Số nhà máy dự định đầu tư tại indonesia
Trích từ chương 19 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Bình luận