Chương 9 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

TRỞ VỀ TƯƠNG LAI
Trích từ chương 9 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

 

Cầu Golden Gate tại thành phố San Francisco, California thành phố được mệnh danh sáng tạo nhất nước Mỹ
Trích từ chương 9 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

 

Boston, Massachusettes thành phố được bình chọn sáng tạo xếp hạng thứ 2 tại Mỹ
Trích từ chương 9 | Quảy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới

Bình luận