Nguyễn Việt

Nguyễn Việt

Nguyễn Việt (Sinh năm 1979) tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Việt, hiện là Tổng giám đốc SAP Việt Nam – chính là công ty mà tác giả Bill McDermott làm lãnh đạo toàn cầu trong giai đoạn 2002 – 2019. Trước khi gia nhập SAP Việt Nam năm 2012 khi SAP mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, anh đã từng làm việc tại các tập đoàn Công nghệ hàng đầu thế giới như ORACLE, IBM và Datacraft. Tốt nghiệp thạc sĩ - Đại học Columbia Southern. Tốt nghiệp cử nhân - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.viet.14224 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vietnguyenhong/

Những tác phẩm