PGS. TS. Nguyễn Phương Hoa

PGS. TS. Nguyễn Phương Hoa

- Tiến sĩ Tâm lý học xã hội tại Đại học Tổng hợp Moscow. - Thực tập sinh Tâm lý học lâm sàng tại Trường Tâm lý học Thực hành Paris, thuộc Đại học Catholic, Paris, Pháp. Sau đó, có 3 năm hợp tác hướng dẫn thực tập sinh người Pháp tại Việt Nam. - Được phong học hàm Phó Giáo sư vào năm 2010. - Từ năm 1995 - 2001, là Nghiên cứu viên, Giám đốc Trung tâm ứng dụng và thực nghiệm Tâm lý học, Viện Tâm lý học Việt Nam. - Cố vấn Beautiful Mind Việt Nam, một dự án phi lợi nhuận được ra đời nhằm mục đích cung cấp kiến thức về: Tâm lý học lâm sàng (Clinical Psychology); Sức khỏe tâm lý (Mental Health); Các rối loạn về tâm thần (Mental Disorders) cũng như các phương pháp điều trị cho người Việt Nam.

Những tác phẩm