PGS. TS. Trần Thành Nam

PGS. TS. Trần Thành Nam

- PGS.TS. Trần Thành Nam nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng tại Trường Đại học Tổng hợp Vanderbilt - Hoa Kỳ. - TS. Nam đã có kinh nghiệm thực hành can thiệp trị liệu tại Trung tâm Behavioral Health Intellectual Disability Clinic tại trường Vanderbilt University (2010 – 2011); Hiệp hội Các nhà Tâm thần học Nashville - Associated Psychiatrists of Nashville (2010 – 2011); Trung tâm thực hành tâm lý tư nhân Joseph McLaughlin (2011-2012); tổ chức quốc tế OPTUM tại Việt Nam (2013 – nay) và các bệnh viện trị liệu tâm lý, tâm thần khác tại Việt Nam.