Thi Anh Đào

Thi Anh Đào

Giám đốc điều hành Isobar Vietnam, thuộc Dentsu Aegis Network Khi sáng lập Emerald Consulting năm 2009, Thi Anh Đào 24 tuổi. Emerald nhanh chóng lọt vào tốp ba các công ty tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực này trong 5 năm đầu sau khi thành lập. Emerald sáp nhập vào Dentsu Aegis Network từ 2015 và ra mắt thương hiệu Isobar Vietnam từ tháng 4.2016. Isobar được công ty nghiên cứu thị trường độc lập Gartner Inc bình chọn là công ty hàng đầu về tiếp thị số trên thế giới về “Khả năng thực thi” và “Tầm nhìn toàn diện” trong ba kỳ liên tiếp mang tên “Magic Quadrant for Global Digital Marketing Agencies”. Isobar Việt Nam hiện hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn về chiến lược thương mại điện tử, quản lý quan hệ khách hàng, vận hành các chiến dịch quảng cáo hướng đến tạo ra khách hàng tiềm năng cũng như thực hiện các chiến dịch tiếp thị số sáng tạo cho nhiều khách hàng Việt Nam và quốc tế. Thi Anh Đào được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 30 đại diện đầu tiên trong danh sách Forbes 30U30. 2016 Đào được Giải thưởng Young Women Achiever thuộc tạp chí HerWorld bình chọn là Best Leader. Bên cạnh đó, Đào là đại diện Việt Nam đầu tiên được tạp chí CampaignAsia vinh danh là một trong 40 gương mặt Women to Watch của Châu Á Thái Bình Dương. Denise Thi (Age 31) – Managing Director at Isobar Vietnam, Dentsu Aegis Network. Denise Thi was 24 years old when she founded Emerald Consulting in 2009, which quickly climbed to Top 3 Best Consulting Agency within 5 years since establishment. Emerald merged with Dentsu Aegis Network since 2015 and officially became Isobar Vietnam from April 2016. Isobar was voted the Leaders quadrant in its “Magic Quadrant for Global Digital Marketing Agencies” for the third consecutive time by Gartner, Inc, with criteria that represent the “ability to execute” and “completeness of vision”. Isobar Vietnam is now working in digital marketing strategy consulting, customer relationship management, marketing campaign operations aimed to generate potential customers and creative digital marketing campaigns for local and global clients. Denise has been listed in the first 30U30 list by Forbes Vietnam in 2015. In 2016 she has been awarded as the Best Leader by the Young Woman Achiever Awards of HerWorld magazine in Vietnam. Furthermore, she is the first Vietnamese woman to be awarded by CampaignAsia in the list of 40 Women to Watch in APAC.

Những tác phẩm