TS. Nguyễn Vân Nam

TS. Nguyễn Vân Nam

GS. TS. Khoa Học Luật Nguyễn Vân Nam tốt nghiệp cử nhân hóa học trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 1981. Sống tại Đức từ năm 1986, ông cũng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành triết học, luật học, kinh tế học tại trường Đại học mang tên Tự do (FU) ở Tây Berlin và luật học tại trường Đại học Humboldt Berlin (HUB). Tại CHLB Đức, ông là thạc sĩ về lý thuyết kinh tế vĩ mô, thạc sĩ Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Cạnh tranh, tiến sĩ Luật Hành chính công và tiến sĩ khoa học về Luật tổ chức nhà nước và Công pháp quốc tế. Ông được phong giáo sư tại Đức năm 2002. Từ năm 2003, ông là giám đốc Công ty tư vấn luật Nam Hùng tại TP.HCM. Một số cuốn sách của GS. TS. Nguyễn Vân Nam đã xuất bản tại Đức: Vai trò Nhà nước trong thời đại toàn cầu hóa. Tác động của bảo hộ sáng chế đối với các nước đang phát triển. Phân lập quyền lực trong mô hình liên bang áo dụng cho Liên minh châu Âu (EU). Và xuất bản tại Việt Nam: Toàn cầu hóa và sự tồn vong của Nhà nước, NXB Trẻ, 2006. Bình luận quyền tác giả: Đường hội nhập không trải hoa hồng, NXB Trẻ, 2017.

Những tác phẩm