Nhìn lại thấy xa hơn

Nhìn lại, thấy xa hơn

Nếu có một mối lo nào đó ở Việt Nam thường xuyên trở thành nỗi ưu tư của xã hội thì mối lo ấy là giáo dục. Nhìn lại, thấy xa hơn của Tiến sĩ Nguyễn Vân Nam không phải là một cuốn sách về giáo dục nhưng có thể tìm ra lời giải cho ưu tư ấy. Cuốn sách là tập hợp chọn lọc những bài viết, bài trả lời phỏng vấn báo chí trong nước trong hơn mười năm qua, từ sau cuốn sách Toàn cầu hóa và sự tồn vong của nhà nước năm 2002 viết theo đặt hàng của EU, khi ông đang là giáo sư ở trường đại học lừng danh Humboldt của Đức.