Trầm cảm – Giới thiệu chung, điều trị và chăm sóc bản thân

Một trong những tài liệu dành cho độc giả của “Khi mây đen kéo tới”, tài liệu được cung cấp bởi tác giả – PGS. TS Nguyễn Phương Hoa.

Click vào link sau để đọc tài liệu: Depression_workshop-June-2018_PDF

Bình luận